Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2012 r. do grudnia 2015 r.

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest łagodzenie niedoboru specjalistów z zakresu wzornictwa poprzez wzrost liczby absolwentów studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla uczestników projektu w postaci:

zajęć wyrównawczych dla studentów I roku z matematyki,

stypendiów motywacyjnych dla 50% najlepszych studentów,

specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów,

wparcia projektów dyplomowych studentów,

szkoleń i warsztatów prowadzonych przez praktyków,

wsparcie działalności koła naukowego studentów wzornictwa,

organizację staży absolwenckich dla studentów.

 

Kierunek Wzornictwo przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach: projektowania prospołecznego oraz projektowania prorynkowego. Celem studiów jest rozwijanie kreatywności niezbędnej przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w pracy projektanta. Przy nieustającym zainteresowaniu studiami o charakterze artystycznym, wzornictwo oferuje wiedzę i umiejętności pozwalające absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach kulturowych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Stąd coraz większe zainteresowanie studiami na tym kierunku. Specjalność wzornictwo daje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej: świadcząc usługi projektowe lub w oparciu o model projektant-producent. W programie studiów uwzględniono aspekty mechanizmów rynkowych, problematykę rozwoju nowego produktu, funkcjonowania przedsiębiorstw.

 


 

Odbiorcy Projektu:

 

Projekt jest skierowany do studentów/ek studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2012/2013.

 


 

Źródło finansowania projektu:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zespół Zarządzający Projektem